Vragen?
Bel 035-2400252

Toekomstbestendig taxeren kan alleen met kennis van duurzaamheid en de daarbij behorende Europese regelgeving

Lees verder
Geschreven op:
25/5/2023

Nog minder dan een week te gaan en dan vindt de TaxatieSummit plaats, waarbij meer dan 30 deskundigen online hun visie delen over de toekomst van taxaties en de nieuwste inzichten over futureproof taxeren. Eén van de deelnemers is advocaat Alexandra Boot van Boot Advocaten en Blue Building Institute. Zij gaat met name in op duurzaamheid, volgens haar het belangrijkste aspect van toekomstbestendig taxeren.

“Wanneer je de duurzaamheidswet- en regelgeving als uitgangspunt neemt, dan blijf je toekomstbestendig. Taxateurs zullen moeten meebewegen met deze nieuwe ontwikkelingen. Het is een uitdaging, maar het geeft ook kansen. Daarbij is het belangrijk dat ze hun kennis op dit gebied bijspijkeren. De TaxatieSummit vormt daarvoor een mooie start.”

Duurzaamheidsparagraaf

“De duurzaamheidsparagraaf die nu voorligt is op de goede weg, maar is nog teveel een driehoekje duwen in een rondje. Het sluit echt te weinig aan bij de regelgeving”, zo stelt Alexandra Boot enigszins provocerend. “Wil je als taxateur daadwerkelijk toekomstbestendig taxeren dan zul je moeten meebewegen met een markt en die vindt duurzaamheid steeds belangrijker. Pas dan creëer je meerwaarde. De vraag is natuurlijk hoe je duurzaamheid waardeert. Hier is de markt naar op zoek en dit willen banken ook weten. Wij zeggen: maak gebruik van de Europese ESG-wetgeving. Daarin wordt bepaald wat duurzaamheid is. De Taxonomie geeft bijvoorbeeld precies aan hoe je de ecologische duurzaamheid van je gebouw meet. Verzin dus niet zelf je indicatoren, maar haal ze direct uit de taxonomie. Kennis hierover is er bij taxateurs nog te weinig. Daarom is deze TaxatieSummit ook zo belangrijk.”

Taxonomie

De Taxonomie kijkt voor de duurzaamheid van je gebouw niet zozeer naar de maatregelen zelf, maar naar het effect ervan. Gaat het bijvoorbeeld om het binnenklimaat dan staat er dat je de luchtkwaliteit moet meten, waarbij de waarden onder een bepaalde grens moeten liggen. Terwijl in het taxatierapport alleen maar wordt omschreven wat de leeftijd en staat is van een luchtbehandelingskast. Het een heeft weliswaar te maken met het ander, maar vertelt iets geheel anders. Hetzelfde geldt voor zaken als uitzicht, daglicht, verlichting, et cetera, die totaal niet worden meegenomen in de taxatie, terwijl ze fundamenteel zijn in de nieuwe wetgeving en ook voor de gezondheid van een gebouw. Alexandra Boot: “In Duitsland is het overigens heel gewoon dat banken bij aan- en verkoop van gebouwen vragen om een taxonomierapport. Als taxateur moet je deze rapportages dan ook goed kunnen beoordelen”. Om Taxonomie-aligned te zijn is meer nodig dan het kijken naar het huidige energieverbruik. Zo moet bijvoorbeeld een risicoanalyse opgesteld worden die de klimaatrisico’s in kaart brengt. Op dit moment ontbreekt dat in de duurzaamheidsparagraaf. In de toekomst komt er ook een sociale Taxonomie. Dat wordt al helemaal lastig, want hoe ga je sociale duurzaamheid waarderen? Dat zijn de uitdagingen van toekomstbestendig taxeren.

SFDR en CSRD

De Europese wetgeving heeft impact op de waarde van panden. Zo eist de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bijvoorbeeld transparantie over de duurzaamheidskenmerken van beleggingen in vastgoed. De SFDR vereist een taxatie van de energie-inefficiënte vastgoedactiva van ondernemingen waarin is belegd. ‘Grijs’ vastgoed krijgt in de markt een lagere waardering dan ‘groen’ vastgoed. Banken zullen een ander risicoprofiel opplakken en een andere rentevoet hanteren. Ze kunnen zelfs besluiten om überhaupt geen financiering meer te verstrekken aan ‘grijs’ vastgoed. Daarnaast is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in ontwikkeling. De CSRD is een richtlijn waarin staat dat steeds meer ondernemingen vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Op basis van de CSRD moet het vastgoed van de eigen onderneming getaxeerd worden aan de hand van energie-efficiëntieklassen. Daar komt nog bij dat accountants hierop gaan auditen. De accountant kan zijn goedkeuring van de jaarstukken zelfs onthouden bij niet of niet volledig voldoen. Banken moeten ook langs diezelfde lat werken en gaan het ook eisen van taxateurs en van hun klanten.

Mis de TaxatieSummit niet!

Tijdens de komende TaxatieSummit gaat Alexandra Boot aan de hand van de actuele Europese wet- en regelgeving in op het groeiende belang van duurzaamheid in het taxatieproces. Erg interessant dus voor iedereen die serieus en professioneel bezig is met taxaties. Geef je dus meteen op en bestel je tickets!

Extra’s: je krijgt 8 PE-punten voor o.a. NRVT kamers BV, WOZ en Wonen.

Bestel hier je tickets voor 29 mei