Vragen?
Bel 035-2400252

Duurzaamheid steeds belangrijker onderdeel van Taxaties

Lees verder
Geschreven op:
9/5/2023

Reinier is de host van de TaxatieSummit 2023 op 1 juni. Ontdek online de toekomst van taxaties. Van ChatGPT in je taxatieproces en futureproof taxeren zonder referenties tot de uitdagingen van de nieuwe (midden) huurregelingen. Host Reinier Mijsberg, hoofd van het taxatieteam van ABN/AMRO, doet de aftrap en schetst een beeld van het huidige taxatielandschap.

“Er spelen in de taxatiebranche momenteel vier belangrijke thema’s: duurzaamheid, digitalisering, regelgeving en kwaliteit. Twee daarvan, duurzaamheid en digitalisering, hangen nauw met elkaar samen, want in de zoektocht naar duurzame referenties moet meer gebruik worden gemaakt van data. Wat weer past in de trend van het meer modelmatig taxeren. Uiteindelijk blijft de taxateur de expert, maar data helpt hem wel meer duurzame referenties te kunnen vinden.”  

 

Tweedeling

“Je ziet op dit moment dat er eigenlijk een soort tweedeling in de markt ontstaat. Waarbij je frontrunners hebt, veelal grotere kantoren, die mensen kunnen vrijspelen om zich bezig te houden met duurzaamheid. Dat zijn partijen die gevraagd of ongevraagd duurzaamheidsparagrafen aanleveren of ESG-scores of een ESG-checklist. Dat is de ene kant van het spectrum. Aan de andere kant heb je de vaak wat kleinere kantoren die zich hier niet intensief mee bezig kunnen houden, omdat de kennis en ervaring ontbreekt, of omdat ze er de mensen niet voor vrij kunnen maken.”  

Duurzaamheid steeds belangrijker

En dit terwijl duurzaamheid een onderwerp is dat steeds nadrukkelijker op de agenda staat. Niet in de laatste plaats op de Europese agenda. Zo speelt in de opleiding tot gecertificeerd REV-taxateur (Recognized European Valuer) duurzaamheid een prominente rol. En is in het examen altijd een duurzaamheidscasus is opgenomen, waarbij de taxateur aan de hand van een praktijkvoorbeeld de toegevoegde waarde van duurzaamheidsmaatregelen moet bepalen. Dat gebeurt aan de hand van de Discount Cash Flow methode, waarbij de toegevoegde waarde van duurzame componenten kan worden berekend en eventueel ook de negatieve correctie op de waarde als er sprake is van noodzakelijke investeringen om te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen.  

Nieuwe duurzaamheidsparagraaf

In ons land vond Reinier Mijsberg de huidige duurzaamheidsparagraaf in taxatierapporten niet goed genoeg. Vandaar dat hij zo’n anderhalf jaar geleden ermee begonnen is een nieuwe duurzaamheidsparagraaf in het leven te roepen. “Dat doen we vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, samen met de negen grote Nederlandse taxatiekantoren. De status daarvan is dat we nu akkoord hebben met die negen partijen. Wij hebben daarbij heel veel stakeholdersmanagement gedaan bij accountants, branche organisaties en institutionele beleggers, om het zo breed mogelijk gedragen te krijgen. Ik maak daarbij graag gebruik van de volgende beeldspraak: het bootje moet uit de haven en we moeten in elk geval in 2030 aankomen in Parijs. Via elke route dan ook. Het gaat er om dat het onderwerp breed gedragen wordt in de sector.”  

Sturen op ESG-factoren

Er is, zo stelt Reinier Mijsberg, ook vanuit de wet- en regelgeving een dringende noodzaak in allerlei sectoren waaronder de banken, om te sturen op ESG-factoren. Ook de taxateurs zullen er meer aandacht aan moeten besteden. Als het dan gaat om de zogeheten klimaatrisico’s begint het volgens Mijsberg met het adresseren: laat zien dat je er rekening mee gehouden hebt. De vervolgstap is dan: is er een koppeling met een marktwaarde, beschrijf die dan ook. “Concreet voorbeeld in Nederland is paalrot, met name in Amsterdam en Utrecht. Dat is een klimaatrisico dat al tientallen jaren speelt. Een ander voorbeeld is het aardbevingsrisico in Groningen. Dat zou ook een directe impact kunnen hebben op de markwaarde van een gebouw. Wij vragen van de taxateur: adresseer het risico en, indien nodig, neem de gevolgen op in je taxatie van de marktwaarde. Dat kan zowel negatief als positief zijn, als er maatregelen genomen zijn. Dat gaat straks onderdeel zijn van de nieuwe duurzaamheidsparagraaf, waarbij bij commercieel vastgoed een pand minstens verduurzaamd is tot minstens energielabel-C. Je krijgt dan een marktwaarde en een marktwaarde na verduurzaming. Je krijgt daarbij een tool die duidelijk maakt wat het gaat kosten om te komen tot zo’n label.”  

Tot slot

Behalve het aspect E(nvironmental) gaat de komende jaren het aspect S(ocial) volgens Reinier Mijsberg een steeds belangrijker criterium worden voor het meten van duurzaamheid. “Het welzijn, het geluk van de medewerkers en daarmee hun productiviteit, kan van grote invloed gaan worden op de markwaarde van een kantoor. Dat is iets wat op dit moment nog in de kinderschoenen staat in de hele duurzaamheidsdiscussie. In het algemeen geldt dat we vanuit de klimaatstrategie van ABN/AMRO steeds strenger gaan letten op het aspect duurzaamheid en de invloed ervan op de taxatie van de gefinancierde en te financieren objecten. Want vergeet niet dat ook een flink deel van de bestaande voorraad nog verduurzaamd moet worden.”    

Mis de TaxatieSummit niet op 1 juni!

Ontdek online de toekomst van taxaties. Krijg inzichten van 30+ leading minds die spreken over futureproof taxeren.

Volg actuele en interessante talkshows, kies uit Valuation On Tours, luister naar de podcast van Onroerende Gasten live vanaf de TaxatieSummit, of doe mee aan de Nationale Taxatie Battle. Bereid je voor op de perfecte mix van business, inspiratie, best practices, de nieuwste ontwikkelingen en plezier.  

Extra’s: je krijgt 8 PE-punten voor o.a. NRVT kamers BV, WOZ en Wonen.

Bestel hier je tickets voor 29 mei